เปิดสถานีกลางบางซื่อฉีดวัคซีน3วันแรกได้17,535คน

ผู้ชมทั้งหมด 851 

“ศักดิ์สยาม” เผยเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ 3 วันแรกฉีดได้ 17,535 คน พบผู้แพ้วัคซีนเพียงเล็กน้อยมีอาการที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพียง 1 ราย คาดใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสถากลางบางซื่อ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ร่วมตรวจเยี่ยม และมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำเยี่ยมชมการให้บริการฉีดวัคซีนบริเวณพื้นที่ ได้แก่ จุดชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จุดลงทะเบียน เซ็นใบยินยอม จุดฉีดวัคซีน และจุดพักรอสังเกตอาการ 30 นาที เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีเป้าหมายในการดำเนินการอย่างแรก คือ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ทำความสะอาดสถานที่ราชการ กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 350,000 คน โดยมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ วันละประมาณ 10,000 คน

อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนได้ประมาณ 5,000 คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ฉีดวัคซีนได้ 7,371 คน และในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5,559 คนรวมทั้ง 3 วันฉีดวัคซีนไปได้ 17,535 คน แบ่งออกเป็น Target Group 13,075 คน Onsite 4,460 คน

การให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการการลงทะเบียน แต่มีบางจุดที่อาจล่าช้าไปบ้าง คือ จุดวัดความดัน  ซึ่งต้องเพิ่มจำนวนเครื่องวัดความดัน และได้รายงานให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบแล้ว ส่วนอาการแพ้วัคซีนของบุคลากรที่เข้ามาฉีดวัคซีนที่นี่พบว่ามีผู้แพ้วัคซีนเพียงเล็กน้อย มีอาการที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพียง 1 ราย คือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งขณะนี้มีอาการเป็นปกติดีแล้ว

การฉีดวัคซีนเข็มแรกของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นจะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 โดยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 28 วัน หลังจากนั้น กระทรวงคมนาคมจะทำหนังสือรายงานไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว และขอทราบนโยบายจาก ศบค. ในการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อต่อไป

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่างจังหวัดได้มอบให้กรมการขนส่งทางบกซึ่งมีสำนักงานขนส่งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางเพื่อบูรณาการด้านข้อมูลบุคลากรของกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม และประสานงานกับทางจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในการดำเนินการได้ครบกลุ่มเป้าหมาย