ABM ร่วมงาน FTI Expo 2022 ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 305 

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนางสาวพิมชญา ควรสถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM  ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ABM ในงาน FTI Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Shaping Future Industries for Stronger Thailand” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดย ABM ในฐานะผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับอนาคตประเทศไทยที่มีแผนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคอุตสาหกรรมของไทย ให้ก้าวเข้าสู่ Net Zero ตามข้อตกลงที่ไทยได้ให้คำมั่นไว้กับประชาคมโลกไว้ และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนของประเทศ