AOTพร้อมอัดงบ1.58หมื่นล้านขยายสนามบินเชียงใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 861 

AOT พร้อมอัดงบลงทุน 1.58 หมื่นล้านลุยขยายสนามบินเชียงใหม่ หลังสภาพัฒน์เห็นชอบให้ออกแบบรายละเอียดโครงการ หวังเสนอ ครม.อนุมัติ ส.ค.ปีหน้า เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 16.5 ล้านคน

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า โครงการขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่  ระยะที่ 1 (2561-2567) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวในขณะนี้ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้พิจารณารายละเอียดโครงการและเห็นชอบให้ AOT ไปออกแบบรายละเอียดโครงการแล้ว

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 15,818 ล้านบาท โดยการลงทุนนั้นทาง AOT จะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการออกแบบ 1 ปี และตั้งเป้าจะเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งหากผ่านการพิจารณาจาก ครม.แล้วคาดว่าจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนประกวดราคาได้ในช่วงปลายปี 2565 หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566 โดยกำหนดเปิดให้บริการในปี 2568

ทั้งนี้โครงการขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่  ระยะที่ 1 นั้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก 8.5 ล้านคน จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 18.5 ล้านคน สำหรับกรอบงานที่จะดำเนินการขยายนั้นประกอบด้วย 6 งานที่สำคัญ 1.งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ แห่งที่ 2,  2.การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ 3. ก่อสร้างทางขับเส้นใหม่  และปรับปรุงขยายลานจอดอากาศยาน 4.ปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยาน 5.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และ6. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

นอกจากนี้แล้ว AOT ยังมีแผนที่จะพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 2 อีกด้วย ระหว่างปี 2564-2568  โดยมีเนื้องานสำคัญ 3 รายการคือ 1.การขยายและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 2.ขยายบานจอดอากาศยาน และ3.ขยายถนนภายใน