กฟผ.ผ่านฉลุยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

กฟผ. ผ่านฉลุยโคร…