CKประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้6.2พันล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 1,011 

CK ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่ มูลค่า 6,200 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และเตรียมพร้อมในการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK กล่าวถึง การจัดออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นครั้งแรกของปี 2564 ว่า ในเบื้องต้น บริษัทฯ ต้องการออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ (Bookbuild) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีผู้ลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทมากกว่ามูลค่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายเดิมรวมกว่า 3 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดออกหุ้นกู้เพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความเหมาะสม

สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีจำนวนทั้งหมด 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.97% มูลค่า 1,200 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.39% มูลค่า 800 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% มูลค่า 1,700 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% มูลค่า 2,500 ล้านบาท รวมการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่เป็น 6,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี และ 10 ปีบริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนโดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A-” Stable outlook โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2564 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตามในการออกหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อขยายธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ และการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้