EAคว้ารางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจประจำปี63

ผู้ชมทั้งหมด 1,756 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีในงาน วันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 และได้มอบรางวัลเกียรติคุณ นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ให้กับบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)โดยมี นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนรับ ทั้งนี้รางวัลเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติคนไทยที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน สร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้