GC ผนึก PFG ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมดำเนินธุรกิจยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 384 

GC จับมือ PFG ผสานความร่วมมือต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมนำพลาสติดใช้แล้วผลิตเสื้อยูนิฟอร์มส่งมอบให้พนักงาน PFG ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และจีน ภายในปี 2566

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด (PFG) ลงนามความร่วมมือทางพันธมิตร ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน พร้อมสนับสนุนกิจการของ PFG โดยใช้วัสดุทางเลือกและวัสดุทดแทนที่มาจาก GC ด้วยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รักษาสมดุลครอบคลุมทั้ง 3 มิติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน พร้อมนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทั้ง 2 บริษัท เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่า

นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกิจการกลุ่มธุรกิจของ PFG โดยใช้พลาสติกตลอดจนวัสดุทางเลือกและวัสดุทดแทนประเภทต่างๆ จาก GC Group อาทิ พลาสติกโพลิเอทิลีน (PE), โพลิโพรพิลีน (PP), โพลิสไตรีน (PS) รวมไปถึงพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน (Post-Consumer Recycled, PCR) เพื่อการสร้างต้นแบบและขยายผลตลอดห่วงโซ่คุณค่า

“รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ PFG เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ GC ที่ได้ดำเนินการมาตลอด สำหรับความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันในก้าวแรก คือ PFG ได้ใช้เม็ดพลาสติกของ GC ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือนภายในประเทศ เช่น ฟิล์มหด ฟิล์มยืด หลอดบรรจุภัณฑ์ และกล่องพลาสติก เป็นต้น”

นายวิชิต อะนะเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด (PFG) กล่าวว่า “การผนึกกำลังของ 2 องค์กรในครั้งนี้ เกิดจากการมีเป้าหมายเดียวกัน ในการมุ่งเน้นเรื่องการดูแลและรักษาโลกอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต นำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีล้ำสมัย มีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ใส่ใจกับผู้บริโภค สังคม รวมถึงตัวพนักงานในองค์กร พร้อมมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

ทั้งนี้ GC และ PFG ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มุ่งลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยสร้างการตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการขยะให้กับพนักงานของ PFG ผ่านการเก็บขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) กลับมาใช้ประโยชน์ จากโครงการ Waste for Life ของ PFG ร่วมกับ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจรของ GC นำเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) ผลิตออกมาเป็นเสื้อยูนิฟอร์มส่งมอบให้พนักงาน PFG ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และจีน ภายในปี 2566 นี้ โดยโครงการสามารถจัดเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วได้ถึง 51,283 ขวด (หรือคิดเป็น 790 กิโลกรัม) เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงกว่า 1,830 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ (kgCO2e)