IRPC ผนึก STelligence รุกธุรกิจขยายตลาดให้บริการด้าน Digital Solution

ผู้ชมทั้งหมด 1,221 

IRPC จับมือ STelligence ร่วมพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล Digital Solution ทั้ง Automation, Data Analytic, Cyber Security, Web Application และ Digital Transformation หวังสร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

วันนี้ (13 มิ.ย. 2566) นายปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  พร้อมด้วย ดร. สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทลลิเจนซ์ จำกัด หรือ STelligence ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้าด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัล โดยอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย Automation, Data Analytic, Cyber Security, Web Application และDigital Transformation ในการพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายตลาดใหม่ให้กับทั้งสองบริษัท ในการเสนอ  Digital Solution แก่หน่วยงานต่างๆ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายปรเมศร์  จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล  IRPC  เปิดเผยว่า IRPC ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานภายในของบริษัท รวมถึงการนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลและวิเคราะห์เชิงลึกจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เช่น การทำ Robot Software, AI, Data Science, IT Security เป็นต้น มาช่วยการทำงานเพื่อต่อยอดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ทีม IRPC Digital มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่สามารถร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพทักษะการให้บริการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายใน IRPC สามารถขยายผลออกไปสู่ลูกค้าภายนอกได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่มาช่วยเสริมศักยภาพและทักษะให้กับทีม IRPC โดยถือเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีที่ IRPC ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้าด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัล กับบริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด ในการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลครั้งนี้

ดร.สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด กล่าวว่า ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้านี้ เอสเทลลิเจนซ์ และ IRPC จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ นำศักยภาพที่มีมาร่วมกันพัฒนาธุรกิจ ผ่านโซลูชั่นที่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลักดันให้กับธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทยเติบโตและยั่งยืนอย่างแน่นอน

“ผมมีความมั่นใจว่าเราจะมีส่วนร่วมในการ Transform ของ IRPC Digital ไปเป็นผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ ของ IRPC ได้ ซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นทางเทคโนโลยี โดยมีประสบการณ์กว่า 10 ปี จากการได้ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีร่วมพูดคุยกันแล้ว เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีที่เอส เทลลิเจนซ์ และ IRPC มี โดยทางเรามีความเชี่ยวชาญในด้าน Automation, Data Analytic, Cyber Security, Web Application และ Digital Transformation  ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้กับ IRPC ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละโซลูชั่น รวมถึงทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่พร้อมจะสนับสนุน ผมมีความเชื่อว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงทั้งในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน”