IRPC ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม มอบตู้ความดันลบให้รพ.สนามกีฬากลาง จ.ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 1,271 

คุณแสงจันทร์ ผานิล ผู้จัดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) พร้อมด้วย คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และคุณสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ส่งมอบตู้ความดันลบสำหรับผู้ป่วยฟอกไต ขณะอยู่ในระหว่างการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ รพ.สนามกีฬากลาง จ.ระยอง โดยมีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทยส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”