ORชะลอก่อสร้างคลังปิโตรเลียมในนเมียนมา

ผู้ชมทั้งหมด 1,220 

OR ชะลอการก่อสร้างคลังปิโตรเลียม โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ปั๊มน้ำมันในเมียนมา ขณะที่แผน 5 ปีรุกเต็มสูบขยายร้านกาแฟอเมซอนเพิ่มเป็น 550 สาขา ปั๊มน้ำมัน 650 สาขา มองโอกาสขยายตลาดตะวันออกกลางเพิ่มหลังเจาะโอมานสำเร็จ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งเป็น Flagship ของ กลุ่ม ปตท. ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก มีสถานีบริการน้ำมัน “PTT Station” เปิดเผยว่า แผนขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้น ปัจจุบัน OR ได้จัดตั้งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุนขยายธุรกิจใน 3 ประเทศแล้ว คือ จีน,เมียนมา และเวียดนาม โดยในส่วนของจีน ที่ได้จัดตั้งบริษัท PTTOR CHINA เพื่อทำธุรกิจหล่อลื่นในประเทศจีน รวมถึงได้มีการขยายสาขาร้านกาแฟอเมซอนในจีนไปแล้ว 3 สาขา โดยการขยายร้านกาแฟอเมซอนนั้นจะเน้นการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเป็นหลัก 

สำหรับการลงทุนในเมียนมานั้น OR ได้จัดตั้ง 2 บริษัท โดยร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น ประกอบด้วย บริษัท Brighter PTT Oil and Retail Company Limited เพื่อดำเนินการธุรกิจค้าปลีก (สถานีบริการน้ำมันและร้านคาเฟ่ อเมซอน) ในประเทศเมียนมา ซึ่งปัจจุบันได้ชะลอการลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ออกไปก่อน จากที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่ 2 สาขา เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในประเทศเมียนมาที่มีการประท้วงรัฐบาล และบริษัท BRIGHTER ENERGY COMPANY LIMITED เพื่อดำเนินธุรกิจคลังปิโตรเลียม โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม และค้าส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก็ต้องชะลอการก่อสร้างออกไปเช่นกัน หลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%

ส่วนในเวียดนาม นั้น OR ได้ร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ผ่านบริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ OR เพื่อดำเนินธุรกิจกาแฟอเมซอนในเวียดนาม ปัจจุบัน จัดตั้งแล้ว 5 สาขา มียอดขายเติบโตเกินเป้าหมายอยู่ที่ 315 แก้วต่อสาขาต่อวัน ซึ่งในประเทศเวียดนามนั้นก็มีแผนที่จะขยายร้านกาแฟอเมซอนเพิ่มเติมและเป็นอีกประเทศที่มีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้มองหาโอกาสการขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายสถานีบริการน้ำมัน และขยายธุรกิจค้าปลีก (Non-Oil) โดยจะเน้นการลงทุนในประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก โดยประเทศอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านจำนวนประชากร อย่างไรก็ตามการจะขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้นก็ต้องดูกฎระเบียบ กฎหมายของแต่ละประเทศด้วย เช่น ประเทศที่อุนญาตให้ต่างชาติทำเรื่องการค้าเชื้อเพลิงได้ก็จะเข้าไปทำเรื่องการค้าน้ำมัน แต่ถ้าประเทศไหนจำกัดไม่ให้ต่างชาติทำเรื่องของน้ำมัน OR ก็จะเข้าไปลงทุนเฉพาะธุรกิจ Non-Oil แต่การลงทุนก็ต้องปรับรูปแบบธุรกิจและสินค้าให้เข้ากับความต้องการของประชากรในแต่ละท้องถิ่นด้วย

ขณะที่สาขาร้านกาแฟอเมซอนในประเทศโอมานนั้นเป็นการขยายในรูปแบบ มาสเตอร์ แฟรนไชส์ (Master Franchise) โดยภายใต้สัญญาผู้เป็นเจ้าของมาสเตอร์ แฟรนไชส์ จะต้องดำเนินการขยายสาขา 56 สาขาให้ได้ตามเป้าหมายในช่วงระหว่างปี 2018-2028 จากปัจจุบันนั้นขยายไปแล้ว 9 สาขา ซึ่งการขยายร้านกาแฟอเมซอนในโอมานนั้นก็เป็นโอกาสที่ทำให้ OR สามารถขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้เพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ในปัจจุบัน OR มีการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศแล้ว 10 ประเทศ ประกอบด้วย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียนดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และโอมาน โดยในปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในต่างประเทศ 329 สาขา ร้านกาแฟอเมซอน 272 สาขา โดยมีเป้าหมายขยายสถานีบริการน้ำมันในต่างประเทศภายใน 5 ปี (2564-2568) เป็น 650 สาขา และร้านกาแฟอเมซอนเพิ่มเป็น 550 สาขา โดยภายใน 5 ปี นั้น OR มีเป้าหมายสัดส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของธุรกิจต่างประเทศที่ 12% จากสิ้นปี 63 อยู่ในระดับ 4.9%