PCC เปิดสถานี EV Charging PEA VOLTA

ผู้ชมทั้งหมด 535 

คุณอมร แดงโชติ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ถ่ายภาพร่วมกับคุณสมปอง ดำรงอ่องตระกูล (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เนื่องในโอกาสการพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (บริษัทฯย่อย) โดยบริษัทฯเข้าร่วมเป็นเครื่อข่ายกับ PEA VOLTA Platform ของการ กฟภ. ซึ่ง มี Application สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ใช้งานสะดวก ปลอดภัยและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ