PLT ทุ่มงบ 157.59 ล้านซื้อรถบรรทุก-ถังก๊าซ LPG รับดีมานด์ขนส่ง LPG จาก OR

ผู้ชมทั้งหมด 3,677 


PLT อนุมัติงบ 157.59 ล้านบาท ซื้อรถบรรทุกก๊าซ LPG รวม 33 คัน – ถังบรรจุก๊าซ LPG พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 33 ถัง รองรับปริมาณงานขนส่งก๊าซ LPG และสินค้าอื่นทางรถบรรทุก ตามสัญญาจ้างงานกับ OR เพิ่มโอกาสการลงทุนและสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว

นายวราวิช ฉิมตะวัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถบรรทุก เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติการซื้อรถบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จํานวน 33 คัน และถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน 33 ถัง ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายรถบรรทุก ISUZU กับบริษัท อีซูซุนครหลวงมอเตอร์ จํากัด และลงนามในสัญญาซื้อขายถังก๊าซ LPG พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของรถบรรทุก กับบริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ จํากัด และบริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จํากัด รวมมูลค่า 157,590,060 บาท โดยจะมีการส่งมอบรถบรรทุกก๊าซ LPG และถังบรรจุก๊าซ LPG อุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดในเดือนกันยายน 2566 เพื่อให้บริษัทฯ มีรถบรรทุกเพียงพอต่อปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสินค้าอื่นทางรถบรรทุก (ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว) กับ บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ตามที่บริษัทฯ ชนะการประกวดราคาและได้รับหนังสือสนองการจ้าง

“การซื้อรถบรรทุกก๊าซ LPG และถังบรรจุก๊าซ LPG พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจด้านการบริการขนส่งสินค้าทางรถให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนและขยายขอบเขตการให้บริการขนสินค้าเหลวอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตและมั่นคงในระยะยาว” นายวราวิช กล่าว