PTG – กฟผ.เปิดตัวEleX by EGATในปั๊มPTเริ่มเก็บค่าบริการพ.ค.64

ผู้ชมทั้งหมด 1,125 

PTG – กฟผ.ผนึกกำลังเปิดตัว 5 สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปากช่อง วางเป้า 48 สาขาในปีนี้ให้บริการฟรีถึงสิ้นเดือน เม.ย. 64 วางเป้าปีหน้าเปิดอีก 30-40 สาขา ยันไม่ปิดกันพันธมิตรปั๊มน้ำมันแบรนด์อื่น

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวภายหลังเปิดร่วมเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา ว่า กฟผ.ได้ร่วมกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยปัจจุบันเปิดให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน PT แล้ว 5 สาขา ซึ่งกฟผ.มีสัญญาความร่วมมือกับ PTG ในการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ กฟผ.มีเป้าหมายในการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในปีนี้เพิ่มอีก 35 สาขา จากปัจจุบันมีอยู่ 13 สาขา สิ้นปีเป็น 48 สาขา โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 90 ล้านบาท คิดเฉลี่ยสถานีละ 3-5 ล้านบาทขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานี และประเภทของหัวชาร์จ โดยการบริการชาร์จไฟฟ้านั้นทางกฟผ.จะเปิดให้บริการฟรีถึงเดือนเมษายน 2564 แล้วเริ่มคิดค่าบริการชาร์จตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 คาดว่าจะอยู่ในระดับราคา 6-8 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงราว 1.30 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนในปี 2565 คาดว่าจะเปิดเพิ่มอีก 30-40 สาขา

นอกจากบริการในสถานีบริการน้ำมัน PT แล้ว กฟผ.ยังมีแผนขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ติดตั้งในสนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และโรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อให้การบริการครอบคลุมตอบโจทย์ความต้องการได้ทั่วถึง ขณะเดียวกันกฟผ.ก็ไม่ได้ปิดกันในการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในสถานีบริการน้ำมันแบรนด์อื่น

สำหรับการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ของกฟผ.นั้นเป็นรูปแบบ DC Fast Charge ขนาดแท่นชาร์จ 120 กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 15 – 30 นาที และเป็นรูปแบบ AC Normal Charge ขนาดแท่นชาร์จ 22 กิโลวัตต์ โดยสามารถชาร์จและรองรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ทุกค่าย รวมถึงมุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับรถ EV ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยการใช้เครื่องชาร์จคุณภาพสูง ได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ตลอดการเดินทาง

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมธุรกิจพลังงานดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการส่งเสริมพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้านั้น ก็ได้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในส่วนของการออกระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด เรื่องความปลอดภัยของการติดตั้งสถานีอัดประจุในสถานีบริการเชื้อเพลิง ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ทางกรมฯ ก็จะเข้ามีบทบาทมากขึ้น ในการกำกับดูแล รวมถึงการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุในสถานีบริการเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วย   

สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าจากทาง กฟผ. ได้ผนวกรวมอยู่ในสถานีบริการน้ำมันของ พีที ที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการที่ครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เต็มพลัง โดยจะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งนี้ยังอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการคมนาคมขนส่งในการเดินทาง ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ เขาใหญ่ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าในเส้นทางนี้ ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตได้ด้วย

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า PTG ร่วมมือกับ กฟผ. เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ  โดยปัจจุบัน พีทีจี มีสถานีบริการน้ำมัน PT มากกว่า 2,100 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีจำนวนสถานีมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ จึงพร้อมสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในเมืองและนอกเมือง เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงให้ผู้ใช้งานทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต​​​​​​         

โดยสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ได้ร่วมกับ กฟผ. ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สถานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในการเดินทางไปยังทุกภูมิภาคทั่วไทย ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีสาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา, สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี, สาขาพยุหะคีรี 2 จังหวัดนครสวรรค์, สาขาบางพระจังหวัดชลบุรี และ สาขาบ้านใต้ จังหวัดกาญจนบุรี