PTTEP มั่นใจ เพิ่มกำลังผลิตก๊าซฯแหล่งเอราวัณ ได้ตามแผน เม.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 543 

ปตท.สผ.ยันเร่งเพิ่มกำลังผลิตก๊าซฯแหล่งเอราวัณ แตะ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามแผนในเดือนเม.ย.นี้ มั่นใจ ไม่ถูกเรียกเก็บค่าค่าปรับชอร์ตฟอล ขณะที่ ภาครัฐ ขู่หากผลิตไม่ได้ตามแผนต้องถูกปรับ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มั่นใจว่า ในเดือนเม.ย.นี้ บริษัท จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการG1/61 (แหล่งเอราวัณ) ได้ตามแผนที่ปริมาณไม่ต่ำกว่า 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งแท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform) ให้ได้ตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตก๊าซฯเพิ่มขึ้นมากกว่า 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และเพิ่มเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในเดือน เม.ย.นี้

ดังนั้น เชื่อมั่นว่า บริษัทจะไม่ถูกเรียกค่าปรับชอร์ตฟอล และถึงแม้ว่าจะผลิตก๊าซฯ โครงการ G1/61 ไม่ได้ตามเงื่อนไขสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากปัญหาดังกล่าว เกิดจากความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ เพื่อติดตั้งแท่นหลุมผลิต เพราะทางเชฟรอนฯ ไม่อนุญาต ทำให้ไม่สามารถผลิตก๊าซฯได้แผน และเรื่องนี้ ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก็รับรู้สาเหตุมาโดยตลอด

นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ตามเงื่อนไขสัญญา PSC กำหนดให้ ปตท.สผ.จะต้องรักษาระดับการผลิตก๊าซฯ โครงการ G1/61 ไว้ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตลอดอายุสัญญา 10 ปี หากปริมาณก๊าซฯลดลง หรือไม่สามารถผลิตก๊าซฯได้ตามสัญญาก็จะต้องถูกปรับ

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ติดตามข้อมูลการผลิตก๊าซฯอย่างต่อเนื่อง และได้รับแจ้งจาก ปตท.สผ. ว่าอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งแท่นหลุ่มผลิต เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซฯจากแปลง G1/61 ที่ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งก็เชื่อมั่นว่า ทาง ปตท.สผ. จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้  

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างติดตามการผลิตปริมาณการผลิตก๊าซฯโครงการเอราวัณ ว่าจะสามารถดำเนินการได้แผนในเดือนเม.ย.นี้ หรือไม่ ซึ่งหาก ปตท.สผ.ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ก็สามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) มาทดแทนในส่วนที่ขาดไป แต่จะต้องขายก๊าซฯในราคาเดียวกับก๊าซฯจากโครงการ G1/61 จึงจะไม่เสียค่าปรับชอร์ตฟอล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

ส่วนกรณีที่ ปตท.สผ. ยังไม่สามารถเพิ่มการผลิตก๊าซฯ โครงการ G1/61 แตะ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงเดือนธ.ค.2566 ที่ผ่านมานั้น ยังไม่ต้องจ่ายค่าปรับชอร์ตฟอล เพราะเป็นการประมาณการตัวเลขเพิ่มกำลังการผลิตที่ทาง ปตท.สผ.ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในสัญญาซื้อขายก๊าซฯ ก็ไม่ได้ระบุตัวเลขดังกล่าวไว้ กำหนด แค่ในเดือนเม.ย.2567 จะต้องผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตลอดอายุสัญญา 10 ปี ฉะนั้น กำลังการผลิตก๊าซฯที่ยังไม่ถึงเป้าหมายของ ปตท.สผ.ในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ไม่สามารถเรียกเก็บค่าปรับได้