วิธีการจองPTTORแยกเป็น 2 กรณีคาดเทรดวันที่11ก.พ.64

ผู้ชมทั้งหมด 1,819 

รายละเอียดวิธีการจองPTTORแยกเป็น 2 กรณี

1.การจองซื้อหุ้นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR สำหรับคนที่ได้สิทธิจากการถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ก่อนวันที่ 4 มกราคม 2564 ในเงื่อนไขอัตราส่วน 95:1 สามารถจองได้ในช่วงราคา 16-18 แต่เมื่อกำหนดราคาแล้วหากเป็นราคาสูงสุดที่ 18 ก็จะคิดราคาสูงสุด เริ่มจองวันที่ 25-28 มกราคม 2564

วิธีการจอง

1.จองซื้อโดยออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest หรือ

2.จองผ่านมาร์เก็ตติ้ง ด้วยวิธีโทรบันทึกเสียง (ผู้จองต้องมีพอร์ตหุ้นกับกสิกรไทยเท่านั้น)

หมายเหตุ

-คนจอง คนจ่าย ต้องเป็นคนเดียวกัน!!!

-จองได้ตามสิทธิเท่านั้น หากอยากจองเพิ่มต้องจองตามวิธีประชาชนทั่วไป!!!

-ทำจองซื้อให้ตัดเงินจากวิธีไหนต้องจ่ายวิธีนั้น

กรณีที่2

1.จองซื้อสำหรับประชาชนทั่วไปหรือรายย่อย

-คิดราคาสูงสุด 18 กรณีที่กำหนดราคาจองแล้วต่ำกว่าราคาจองสูงสุดทางธนาคารจะคืนเงินให้

-จองซื้อขั้นต่ำจำนวน 300 หุ้น และเพิ่มทวีคูณจำนวน 100 หุ้น เช่น 400 500 600

-จัดสรรหุ้นด้วยวิธีซื้อจำนวนน้อยจะได้รับการจัดสรรก่อน (small lot first)

-ประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับจัดสรรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.settrade.com (หากไม่ได้สิทหรือได้ไม่ครบจะคืนเงินให้ภายหลัง 10 วันทำการนับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มจองซื้อวันที่ 24 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2564 (12.00น.)

วิธีการจอง

1.จองซื้อโดยออนไลน์ผ่าน

1.1 จองผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest

สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นตั้งแต่เวลา 09.00น. (แจ้งจ่ายวิธีไหนต้องชำระวิธีนั้น โดยสามารถจ่ายชำระได้ถึง 16.00 น. ของวันถัดไป)

1.2 จองผ่านเว็บไซต์ https://moneyconnect.krungthai.com สำหรับคนที่มีบัญชีเงินฝากกับกรงุไทยและเปิดใช้ktb netbank เท่านั้น

1.3 จองผ่าน Bualuang Mobile Banking สำหรับคนที่มีบัญชีเงินฝากและเปิดใช้แอพ mBanking เท่านั้น

2.จองซื้อผ่านทางธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย โดยทำการจองคิวทำธุรกรรมที่แบงค์เพื่อไปจองซื้อหุ้นก่อนทาง https://www.kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx เริ่มเปิดวันที่ 18 มกราคม 2564 จากนั้นไปจองที่ธนาคารตามเวลาเปิดทำการ

โดยเตรียมเอกสารคือ 1.บัตรประชาชน 2.สมุดออมทรัพย์ 3.เลขที่สมาชิก 4.เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ 5.เงินที่จะต้องชำระค่าจองซื้อ

หมายเหตุ

-ควรทำการจองในช่วงวันที่ 25-28  ป้องกันระบบมีปัญหาเนื่องจากคนจองเยอะ

-จองได้ทั้ง3ธนาคาร แต่นับเลขประชาชนเป็น ID เดียว (1สิทธิ์)

-การจองผ่านธนาคารสามารถมอบอำนาจให้จองแทนได้

-นิติบุคคลจองที่ธนาคารเท่านั้น ผ่านออนไลน์ไม่ได้

ทั้งนี้ PTTOR เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 3,000 ล้านหุ้น เป็นกระจายปกติรวมกับให้สิทธิผู้ถือหุ้น PTT จองจำนวน  2,610 ล้านหุ้น และได้เตรียมจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) อีกไม่เกิน 390 ล้านหุ้น คาดเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ครั้งแรกวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564