UAC ประกาศดันเป้ารายได้ปี 2027 แตะ 4 พันลบ. สู่ความยั่งยืน 

ผู้ชมทั้งหมด 251 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC  นำโดย CEO “คุณชัชพล ประสพโชค” ควงคู่ CFO ของบริษัทฯ “คุณนิลรัตน์ จารุมโนภาส” จัดกิจกรรมภายใต้ “Strategic Thinking Management & Innovation Workshop 2023” เพื่อประกาศขับเคลื่อนองค์กร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานสะอาด โดยการ Workshop ครั้งนี้เป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ UAC Group เพื่อวางเกมรุกทางธุรกิจสู่การต่อยอดการลงทุน ในโครงการต่าง ๆ ทั้ง “ปิโตรเลียม – โรงไฟฟ้าชุมชน – โรงงานผลิต RDF” เพื่อพิชิตเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2027 แตะระดับ 4,000 ล้านบาท

ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ตามหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแผนนโนบายที่วางไว้