กฟผ. คว้า 4 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ ITEX 2023

ผู้ชมทั้งหมด 4,189 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คว้า 4 รางวัล จาก 3 ผลงาน ในเวที The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญระดับนานาชาติของภูมิภาคอาเซียน แบ่งเป็น 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 รางวัลพิเศษจากประเทศเกาหลีใต้

  • รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน การบริการตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติโดยอากาศยานไร้คนขับ (Water Solution Drone) อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายในน้ำแบบเรียลไทม์ รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์คุณภาพของน้ำก่อนปล่อยสู่ภายนอกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน การปรับปรุงกระบวนการเจียระไน Slip Ring โดยไม่ต้องถอดชุดระบายความร้อนและหล่อลื่น เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือพิเศษที่สามารถเจียระไนอุปกรณ์ Slip Ring ได้ทันที โดยไม่ต้องนำไปซ่อมที่โรงงาน จึงช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุงจากเฉลี่ย 6 วัน เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลพิเศษจากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIPA) เพิ่มเติมอีกหนึ่งรางวัลด้วย ส่วนอีกผลงานคือ การพัฒนากระบวนการตัดสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อแขวนลูกถ้วยไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ (4 Bundle) โดยไม่นำสายไฟฟ้าแรงสูงลงพื้น เพื่อลดระยะเวลาการดับไฟที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงจาก 4 วัน เหลือเพียง 1 วัน ช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

ทั้งนี้ 4 รางวัลนวัตกรรมที่ได้รับจากการประกวด ITEX 2023 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของ กฟผ. ที่ว่า Innovate Power Solutions for a Better Life