กฟผ. ลุยลงทุนโซลาร์ลอยน้ำ 10,000 MW งบลงทุนรวม 3.6 แสนล้าน  

ผู้ชมทั้งหมด 572 

กฟผ. ลุยลงทุนโซลาร์ลอยน้ำ 10,000 เมกะวัตต์ งบลงทุนรวม 3.6 แสนล้าน เสนอบรรจุในแผน PDP ต้องรอลุ้นครม.รัฐบาลใหม่ไฟเขียว ขณะที่โซลาร์ลอยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ผู้รับเหมากลุ่มบริษัท MPD CONSORTIUM

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ (Hydro-floating Solar Hybrid) ในเขื่อนของกฟผ.ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10,000 เมกะวัตต์ ว่า ได้ส่งแผนไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว เพื่อให้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ แผน PDP ฉบับใหม่ (PDP 2023)

โดยในขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามศักยภาพหรือไม่อย่างไร เพราะต้องไปศึกษาในด้านเทคนิคเพิ่มเติมว่าการลงทุนในแต่ละเขื่อนจะมีขีดจำกัด หรือมีอุปสรรคในการดำเนินการติดตั้งหรือไม่อย่างไร หรือจะเกิดผลกระทบต้องสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกฟผ. ต้องเสนอรายละเอียดไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาด้วย ซึ่งมีบางพื้นที่ต้องขออนุญาติกรมป่าไม้ อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนในเบื้องต้น กฟผ.ได้วางกรอบระยะเวลาการลงทุนไว้ 10 ปี (63-73) งบลงทุนรวม 360,000 ล้านบาท

ทั้งนี้แผนการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อนของกฟผ. เพื่อสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสอดคล้องกับแผน PDP ของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% เพื่อให้ไทยบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-zero GHG emission) ภายในปี ค.ศ.2065

ขณะที่ความคืบหน้าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 1 กำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (BESS) วงเงินลงทุนรวม 863.40 ล้านบาท ล่าสุดได้ผู้รับเหมาแล้ว คือ กลุ่มบริษัท MPD CONSORTIUM

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า แผน PDP 2023 ต้องรอเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลใหม่พิจารณาอนุมัติ ซึ่งก็มั่นใจว่า ครม.จะเห็นชอบแผน PDP 2023 นี้ เนื่องจากเป็นแผนที่มุ่งเน้นในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก็ต้องรอลุ้นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยว่าจะมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ