บขส.ขนส่งผู้ป่วยโควิด-19กลับรักษาตัวที่ภูมิลำเนา

ผู้ชมทั้งหมด 679 

บขส.เริ่มแล้ว!! ขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว กลับรักษาตัวที่ภูมิลำเนา และรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัมตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64เป็นวันแรกที่บขส. ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว

โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ รับผู้ป่วยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลศิริราช ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่นๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้ บขส.นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อ ก่อนส่งไปรักษาตัวต่อในภูมิลำเนาต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อาทิ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและห้องโดยสาร ปรับระบบปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้พนักงาน เข้าอบรมกับ เจ้าหน้าที่ สพฉ.ด้วย

อย่างไรก็ดี บขส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย