AOT เปิดบริการแกร็บแท็กซี่ใน “สุวรรณภูมิ” ยันไม่กระทบต่อกลุ่มผู้ให้บริการแท็กซี่รายเดิม

ผู้ชมทั้งหมด 339 

AOT เปิดให้บริการแกร็บแท็กซี่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขยายทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยันไม่กระทบต่อกลุ่มผู้ให้บริการแท็กซี่รายเดิม พร้อมเปิดรับสมัครผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรายอื่น  

นายนกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมด้วย นางสาวเมธิณี อนวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารพาร์ทเนอร์คนขับ แกร็บ ประเทศไทย และนายสุวิทัต วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) รวมทั้งผู้บริหาร AOT ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ให้บริการ Grab ณ ทสภ.” เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล การอำนวยความสะดวก และจุดบริการรับ – ส่ง (Pick-up Point) สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ ผ่าน Grab Application บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 4 ทสภ.

นายกีรติ กล่าวว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ ตั้งเป้าหมายผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก นั้น AOT ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาล โดยในด้านการขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อระบบคมนาคมแบบไร้รอยต่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว AOT ได้ร่วมมือกับบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่าน Grab Application

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้เปิดให้บริการแล้วที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมตั้งเป้าเปิดให้บริการที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในเดือนเมษายนนี้ ส่วนการเปิดศูนย์ให้บริการ Grab ณ ทสภ. นั้นถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้นแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ ทสภ. รวมถึงยกระดับมาตรฐานการบริการของ ทสภ.ให้มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้รับความปลอดภัย เนื่องจากรถแกร็บแท็กซี่ที่มาให้บริการได้ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้การเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเข้ามาเปิดศูนย์บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นจะไม่กระทบต่อผู้ให้บริการแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน เนื่องจากว่าผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 180,000 คนต่อวัน ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้รถแท็กซี่ประมาณ 50,000 คนต่อวัน ดังนั้น Grab Application หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรายอื่นจากเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร

สำหรับการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ ผ่าน Grab Application มี 3 ประเภท ได้แก่ Grab Taxi, Grab Car และ Just Grab ซึ่งผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถได้ทุกพื้นที่ใน ทสภ.แต่ต้องไปใช้บริการขึ้น – ลงรถฯ ณ จุดบริการรับ – ส่งผู้โดยสาร (Pick-up Point) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ประตู 4 เท่านั้น เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย โดย Pick-up Point จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นายกีรติ กล่าวว่า AOT ได้วางแผนขยายการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันอื่นให้สามารถเข้ามาบริการ ณ ท่าอากาศยานของ AOT ได้เช่นกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือระหว่างกันกับแอปพลิเคชันอื่น เพื่อส่งเสริมให้การเดินทางโดยรถโดยสารขนส่งสาธารณะของผู้โดยสารมีความหลากหลาย ครบครัน ครอบคลุมทุกรูปแบบตามความมุ่งมั่นของ AOT ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป