CK ผนึก STEC ชิงรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ UNIQ ฉายเดี่ยว ITD จับคู่ NWR 1 สัญญา

ผู้ชมทั้งหมด 643 

4 บิ๊กรับเหมา!! ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ CK ผนึก STEC ชิงทุกสัญญา UNIQ ฉายเดี่ยว ITD ยื่นครบ NWR ร่วมแจม 1 สัญญา รฟม.คาดลงนามสัญญา มี.ค. 65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 ธันวาคม 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิดให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโยธาโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีวงเงินงบประมาณรวม 78,720 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 77,385 ล้านบาท ค่าสิ่งก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 1,335 ล้านบาท และเผื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum) 3,582 ล้านบาท

โดยมีผู้รับเหมาที่มียื่นเอกสารประกวดราคาแล้ว 4 รายคือ 1.กิจการร่วมค้า CKST-PL JOIT VENTURE ประกอบด้วย (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC) 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD และ3.บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ 

สำหรับการยื่นเอกสารประกวดราคานั้นได้แบ่งออกตามสัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. ITD 3.UNIQ  

สัญญาที่ 2 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2.บริษัท อิตาเลียนไทยฯ 3.UNIQ

สัญญาที่ 3 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. ITD – NWR JOINT VENTURE (ประกอบด้วย ITD และ NWR) 3.UNIQ

สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. บริษัท อิตาเลียนไทยฯ 3.UNIQ

สัญญาที่ 5 งานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างยกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. บริษัท อิตาเลียนไทยฯ 3.UNIQ

สัญญาที่ 6 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน – ครุใน จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2.บริษัท อิตาเลียนไทยฯ 3.UNIQ

โดยขั้นตอนต่อไป รฟม. จะพิจารณาข้อเสนอประกวดราคา ซองที่ 1 – 3 ประกอบด้วย ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ซองที่ 2 ข้อเสนอทางเทคนิค และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างงานโยธาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 พร้อมเริ่มดำเนินงานก่อสร้างทันที โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการในปี 2570 ทั้งนี้การประกวดราคานั้นเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding – ICB)

อนึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี