IRPC ผนึก PTT RAiSE ขยายตลาดให้บริการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัล

ผู้ชมทั้งหมด 602 

IRPC จับมือ PTT RAiSE ลงนามบันทึกข้อตกลงพันธมิตรการค้า ร่วมพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านดิจิทัล ด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของทั้งสองบริษัท เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การให้บริการด้าน Digital Solution ต่างๆ รวมถึงการนำระบบหุ่นยนต์ (Robotic) และระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นายปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วย นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ และ Mr.Michio Shiokawa กรรมการ บริษัท พีทีที เรส จำกัด หรือ PTT RAiSE ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้าด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัล โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย Application and Automation service, Technology consult, Data analytic และ Artificial Intelligence ในการพัฒนา และต่อยอดโครงการต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และขยายตลาดใหม่ให้กับทั้งสองบริษัทในการเสนอ  Digital Solution รวมถึงระบบหุ่นยนต์ (Robotic) และระบบอัตโนมัติ (Automation)  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสวนสน ชั้น 6  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

นายปรเมศร์  จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล  IRPC  เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ IRPC มีประสบการณ์และความชำนาญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมยุคใหม่มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานภายในของบริษัท รวมถึงการนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลและวิเคราะห์เชิงลึกจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เช่น การทำ Robot Software, AI, Data Science, เป็นต้น เพื่อต่อยอดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ทำให้ทีม IRPC Digital สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ

โดยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายใน IRPC ขยายผลออกไปบริการลูกค้าภายนอกได้ นอกจากนั้น ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่มาช่วยเสริมศักยภาพ โดยถือเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีที่ IRPC ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้าด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลกับ PTT RAiSE ในการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลครั้งนี้”

นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เรส จำกัด กล่าวว่า PTT RAiSE มีพันธกิจที่จะเป็นผู้ผลักดันให้อุตสาหกรรมในไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยการนำดิจิทัล หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ ผมมีความมั่นใจว่า PTT RAiSE และ IRPC จะมีส่วนร่วมในการทำ Digital Transformation  ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ  และทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีที่ PTT RAiSE และ IRPC มีอยู่ มาประยุกต์ใช้

โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงทั้งในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้านี้ PTT RAiSE และ IRPC จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ นำศักยภาพที่มีมาร่วมกันพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลักดันให้กับธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทยเติบโตและยั่งยืนอย่างแน่นอน